• Pensatore
Pensiero
  • Pensatore
Pensiero

Raffaella Benetti


Het teken en symbool zijn twee essentiële elementen van de menselijke verbeelding.  Benetti is op zoek gegaan naar de relatie tussen het teken en het symbool met communicatie.  "Er is een zichtbaar en een onzichtbaar deel, de betekenis en het mysterie" aldus Benetti. Het zichtbare is geworteld in de herinneringen.  Het onzichtbare is de inhoud die men moet leren ontdekken.

PENSOTORE (vraagteken) : een representatie van reflectie, spiritualiteit en nieuwsgierigheid

PENSIERO (uitroepteken): leidt tot positiviteit, energie