Isabelle Leclercq


De keramiek van Isabelle voert een subtiele dialoog met de natuur.  Zij immiteert de natuur niet maar evoceert de natuurelementen in haar verfijnde sculpturale vormen.  

Het werk van Isabelle Leclercq is sober en streng in de beperking  van de middelen, maar warm en intiem in de emoties.   De namen van de werken : graines ; cocons.....verwijzen naar haar sterke band met de natuur, de onuitputtelijke bron van leven en inspiratie.